تحقیق درباره آزمایش های مختلف در رابطه با برق

توسط: علی

  دسته بندی : برق و الکترونیک فرمت فایل:  ورد  ( قابلیت ویرایش  )     قسمتی از محتوی متن پروژه …   تعداد صفحات : 16 صفحه بسمه تعالي آزمايش اول- بررسي قوانيم اهم و كيرشهف وسايل مورد نياز: مقاومت هاي 100، 2k، 1k،200، 300 ،20k و مولتي متر الف) قانون اهم: مقدمه: الف) بررسي قانون اهم: بستگي ولتاژ سيم به مقاومت مدار و جريان ورودي از آن V=IR كه در آن V: اختلاف پتانسيل سيم (ولت)، I و جريان عبوري (آمپر)، R: مقاومت سيم (اهم) مداري مطابق شكل ببنديد. با تغيير مقدار IS ، ولتاژ دوسر مقاومت را اندازه گرفته، منحني اين مقاومت را رسم نمائيد. ب) قانون جريان: مداري مطابق شكل ببنديد. مقادير I4,I3,I2,I1 را اندازه گرفته، درستي قانون جريان را تحقيق نمائيد. چه رابطه اي بين هر يك از جريانهاي جزئي I3,I2,I1 و جريان I وجود دارد؟ چه مقاومتي جايگزين مقاومتهاي R3,R2,R1 كنيم تا جريان I بدون تغيير باقي بماند؟ چه نسبتي بين جريانهاي I1 و I3وجود دارد؟ ج) قانون ولتاژ: مداري مطابق شكل ببنديد. ولتاژ دو سر هر مقاومت را جداگانه اندازه گرفته، ولتاژ هر منبع را به دست آوريد. قا …