جزوه آموزشی حسابداری اعتبارات اسنادی ( LC)

توسط: علی

گردش کار و مراحل خرید تجاری خارجی۱٫ دریافت کارت بازرگانی .۲٫ دریافت پروفورما )پیش فاکتور ( از فروشنده.۳٫ انعقاد قرارداد خرید .۴٫ ثبت سفارش در سایت وزارت بازرگانی و درخواست تامین اعتبار ارزی از طریق وزارت بازرگانیبه بانک . LC 5. درخواست گشایش اعتبار۶٫ ابلاغ اعتبار توسط خریدار به فروشنده.۷٫ تهیه کالا و تنظیم اسناد حمل توسط فروشنده.۸٫ حمل کالا.۹٫ ارسال اسناد حمل توسط بانک کارگزار فروشنده .۱۱ . دریافت اعلامیه ورود کالا .۱۱ . اقدام برای ترخیص کالا از گمرک (پروانه سبز گمرکی به منظور رفع تعهد ارزی)حق تکثیر: http://www.accfile.com …