دانلود کـــــــــارورزی2

توسط: علی

    کـــــــــارورزی2 فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 27         مقدمه کلی می گویند معلمی هـنر است ولی هـنر برتر از آن تربیت معلـم است . تربیت حرفه ای معلمان از شناخت خود، حرفه و مخاطبان آغاز می شود ، به شیوه ی انتقال مطالب و برقراری ارتباط با دانش آموز راه می یابد ، وتا خود آموزی، خود ناظری، خود ابزاری،جستجوگری، بینش خواهی، پیش نگری ، جرات تغییر درخود و ده ها موضوع اساسی دیگر که حرفه ی معلمی را تصویر می کنند، کشانده می شود . برای دست یافتن به چنین آمادگی هایی ،پس از دستیابی به اصول آموزشی و کسب مفاهیم نظری لازم و درگیر شدن علمی با جریان آموزش از اهمیت ویژه ای برخوردار است . به همین دلیل برنامه آموزش دانشجو معلمان بر کارورزی و راه وروش آن تاکید دارد. (علی رئوف 1386 ) آموزش و پرورش ، کلید فتح آینده است و از دیرباز انتظار از آموزش و پرورش آن بوده که انسان های فردا را تربیت کند و نسل امروز را برای زندگی در جامعه ی فرد آماده سازد .رسالت آموزش و پرورش ،  توان بخشیدن به فرد فرد انسان ها در جهت توسعه ی کامل استعدادهای خود و نیز شناخت توانمندی های خلاق …