روش نصب کالی لینوکس 2017

توسط: علی

به نام خدا    دراین ویدیو ما آموزش نصب کالی لینوکس 2017.1را روی ماسین مجازی VMware آموزش داده ایم. …