نمونه سورس آزمون در کپتیویت(به همراه بانک سوالات و فراخوانی سوالات بصورت تصادفی)

توسط: علی

این سورس با برنامه تولید محتوای کپتیویت ایجاد شده و دارای بانک سوالات تستی و صحیح غلط می باشد که در هر آزمون بصورت تصادفی سه سوال صحیح غلط و هفت سوال تستی فراخوانی می شود و بعد از اتمام آزمون به کاربر کارنامه آزمون نمایش داده می شود.البته سوالات در مورد بازیافت می باشد که شما می توانید سوالات پروژه خود را جایگزین کنید  بدون اینکه تنظیمات آزمون تغییرکند و به راحتی درپروژه تولید محتوای خود به کار ببرید. …